ReactGesprek #15 – Willem van Oranje

ReactGesprek was op locatie! Deze keer bij de Willem van Oranjedag van Voorpost. Met enkele speciale gasten spraken we over de plaats van Willem van Oranje in de hedendaagse partijpolitiek en nationalistische beweging, de reacties van mensen op de Prinsenvlag en de Groot-Nederlandse gedachte in Vlaanderen en Nederland.

ReactGesprek #14 – De parallelle samenleving

Wat is de ‘parallelle samenleving’, waar steeds vaker over wordt gepraat? Het Amsterdams gemeentebestuur doelt dan op de drugscriminaliteit en de enorme veiligheidsdreiging die dit tot gevolg heeft. Daarnaast scheppen buitenlandse etnische groepen ook steeds meer een eigen, parallelle samenleving. Moeten etnische Nederlanders dit voorbeeld volgen, en hoe moet zo’n Nederlandse parallelle samenleving er dan uit zien qua levensstijl en esthetiek?

Continue reading “ReactGesprek #14 – De parallelle samenleving”

ReactGesprek #11 – Het Nederlands energiebeleid en de gestegen energieprijzen

Het Nederlands energiebeleid en de gestegen energieprijzen. Moet Nederland minder afhankelijk worden van buitenlandse grondstoffen en hoe? Het panel bespreekt het Nederlands en Europees energiebeleid, de winning van Russisch en Amerikaans aardgas, hernieuwbare energiebronnen als windenergie en de geschiedenis van de Nederlandse gaswinning. De snertindex gaat over de toekomstige prijsontwikkeling van energie.

Continue reading “ReactGesprek #11 – Het Nederlands energiebeleid en de gestegen energieprijzen”

ReactGesprek #10 – Coronamanifestaties in België en de Great Reset

In België wordt, net als elders in de wereld, veel gedemonstreerd tegen de draconische coronamaatregelen van het liberale regime. Ze lijken een voorbereiding voor de Great Reset (‘de grote herstart’), van het Wereld Economisch Forum, geleid door Klaus Schwab. Aan de orde komen de coronademonstraties in Brussel en Rotterdam en de achtergronden van de coronaterreur.

Continue reading “ReactGesprek #10 – Coronamanifestaties in België en de Great Reset”

ReactGesprek #9 – Achtergronden van het Oekraïneconflict

De opgespeelde conflictsituatie in Oekraïne baart grote zorgen, zeker nu allerlei landen wapentuig en militairen die kant opsturen. Burgers in het westen worden warmgemaakt voor een mogelijk oorlog tussen Rusland en landen die bereid zijn om zich in het conflict om Oekraïne te mengen. Het panel gaat in dit gesprek in op wat hiervan de achtergronden zijn, hoe gevaarlijk deze ontwikkeling wel niet is voor Europa en wat de mogelijk gevolgen kunnen zijn.

Continue reading “ReactGesprek #9 – Achtergronden van het Oekraïneconflict”