ReactGesprek #14 – De parallelle samenleving

Wat is de ‘parallelle samenleving’, waar steeds vaker over wordt gepraat? Het Amsterdams gemeentebestuur doelt dan op de drugscriminaliteit en de enorme veiligheidsdreiging die dit tot gevolg heeft. Daarnaast scheppen buitenlandse etnische groepen ook steeds meer een eigen, parallelle samenleving. Moeten etnische Nederlanders dit voorbeeld volgen, en hoe moet zo’n Nederlandse parallelle samenleving er dan uit zien qua levensstijl en esthetiek?

Gasten:
Faust Lanser; uitgever Dietse Bazuin
Joost Topderduinen podcaster
Reinout Eeckhout; voorzitter van IDNL
Alexander Wolfheze traditionalistisch schrijver
Geza Hegdus politicus van IDNL

Bronnen:
The Benedict Option
De kleine aarde
De kolonisatie van Europa (hfst 1)door Guillaume Faye

Leave a Reply

Your email address will not be published.