ReactGesprek #21 – Het einde van de boerenstand in Nederland

Onze natuur zou ernstig worden aangetast door de dagelijkse bedrijfsvoering van boeren. Vandaar dat er vanuit het ministerie versnellingsplannen zijn om stikstof te reduceren en daarmee denkt men de kwaliteit van natuur en water te verbeteren. Maar gaat het hier wel echt om de stikstofuitstoot, of het is een stok om hiermee de boeren van hun land te slaan en het te gebruiken voor hele andere zaken? Deze week in ReactGesprek gaat het panel in op de toekomst van de boerenstand van Nederland.

Continue reading “ReactGesprek #21 – Het einde van de boerenstand in Nederland”